Τέχνη δεν κάνουν τα κράτη. Οι άνθρωποι κάνουν τέχνη. Η τέχνη είναι το αντίθετο του κράτους, αντίθετο του πολέμου, αντίθετο του θανάτου.