Δως μου τα χέρια σου να κρατήσω τη ζωή μου.Σ’ έβρισκα, αγαπημένη,στο χαμόγελο όλων των αυριανών ανθρώπων.Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μουείχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά μου αγαπημένη μου. Ύστερα έρχόταν η βροχή.Mα έγραφα σ’ όλα μας τα χνωτισμένα...