Ένα βιβλίο, το οποίο ρίχνει φως στις λεπτομέρειες, που συχνά ορίζουν την πορεία μας, στις ευαίσθητες χορδές των σχέσεων και των αναπότρεπτων αποτελεσμάτων τους.