Σας παρακαλώ –σήμερα- να βγείτε από τη ζώνη ασφαλείας σας και να ανοιχτείτε στο άγνωστο, εκεί όπου σας περιμένουν οι μεγαλύτερες ευκαιρίες της ζωής.