Μία ταινία  έντονου κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, η οποία θα σας καθηλώσει για περίπου δύο ώρες. Η παρακολούθηση της κυλάει ομαλά αφού η αφήγηση γίνεται σε ευθεία χρονολογική σειρά.