Θέλω να του γράψω ότι τον αγαπώ. Ότι θέλω να τ αφήσω όλα και να παω να τον βρω στη χώρα των λεμούριων. Ξέρω όμως ότι δεν θα το κάνω.