Τα παιδιά της φωτογραφίας φάνηκαν μετά από λίγο, ανέβηκαν στη μάντρα, μοιράστηκαν τσιγάρο και αναψυκτικό. Μέσα μου ησύχασα. Αυτή είναι η ελπίδα, δύο παιδιά με τα όνειρά τους να κοιτούν τον ουρανό παρέα