Σε μια ξαφνική, άναρχη (ή και αναρχική) παρόρμηση αποφάσισα να συνδυάσω τις δυο φαινομενικά βαρετές ασχολίες.