Στροβίλιζαν τα όνειρα
πάνω σ αλογάκια και άμαξες
Γελούσαμε
καπνίζαμε