Τι ώρα να φεύγει το καράβι για τη Θάσο;
κι αν ξεκινήσω σίγουρα δε θα προφτάσω