Μεγαλώσαμε μαθαίνοντας
Να στηνόμαστε σε στάση προσοχής
7:45 μπρος στον διευθυντή