Απόλαυσε για τώρα κόρη τον καύσωνα που ξεπροβάλλει απ’ την γωνιά,

το καλοκαίρι είναι ο προστάτης των ονείρων σου.

Αργότερα, αργότερα ανησυχείς για τις ζημιές που άφησε από πίσω!