Οι μελετητές σχολιάζουν το γεγονός λέγοντας ότι σε αντίθεση με τα παιδιά, οι γυναίκες έχουν μάθει πλέον να κάθονται στη θέση τους.