Γέρνουμε τη πλάτη μας μπροστά
Σταυρώνουμε τα πόδια μας
Και καθόμαστε καμπούρηδες
Σάμπως έτσι θα πονάμε λιγότερο.