Εμένα οι φίλες μου
κυκλοφορούν μόνο με κοντές φούστες
γιατί και τις μακριές τους τις σηκώσατε.