Φοβόμαστε να δείξουμε τη γύμνια μας και κρυβόμαστε πίσω από τη γύμνια των ψυχών μας.