Αν πει ότι την αγαπάει θα πει ένα ψέμα ·  αν πει ότι λατρεύει όπως η πρωτόγονοι τον κεραυνό ή τα είδωλα θα πει μια κοινοτοπία