Ένα άρθρο για την ενοχή της στενοχώριας και την αναγκαστική θετικότητα.